Теорията на относителността става на 101 години
Момчил Лазаров
Алберт Айнщайн

На 2 декември 1915 г. Алберт Айнщайн публикува статия, която ще стане крайъгълна за съвременната естествена наука. В нея той запознава академичната общност с така наречената си Обща теория на относителността, опираща се на революционното виждане, че скоростта на светлината във вакуум е константа.

В по-популярен контекст гениалният и надарен с необикновено чувство за хумор учен обяснява сложните астрофизически закони ето така: "Когато един мъж разговаря с красиво момиче в продължение на час, му се струва, че е минала секунда. Но ако седне на гореща печка, секундата му изглежда като час. Това е относителността."

Кой е Алберт Айнщайн? Как обикновеното еврейско момче се превръща в може би най-великия учен на ХХ век?

Алберт е роден на 14 март 1879 г. в немския град Улм. От малък е изключително любознателен, често конструира механични устройства и модели, интересува се от физика и математика и успява да се справи с тях доста добре в училище. На 15-годишна възраст заедно със семейството си се премества в Милано, Италия.

Само две неща са безкрайни – Вселената и човешката глупост, като за първото не съм сигурен.

Не след дълго съдбата го изпраща в Аарау, Швейцария, за да завърши средното си образование. През 1896 г. кандидатства в Политехническия институт в Цюрих, а през 1900 г. се дипломира като учител по математика и физика. Вече като служител в швейцарското Патентно бюро в Берн с новаторските си възгледи започва да публикува многобройни статии по теоретична физика. Научните му постижения са причина за безспорен успех – през 1909 г. е назначен за професор по физика в Университета в Цюрих.

Айнщайн добива световната си популярност най-вече с революционната Обща теория на относителността. На 2 декември 1915 г. той публикува виждането си, че скоростта на светлината във вакуум е константа. Ученият достига до уравнението Е=mc2, изразяващо идеята, че минимални количества маса могат да се трансформират в огромни количества енергия – принцип, залегнал по-късно в ядрените изследвания.

Айнщайн излага виждането си, че времето и пространството са взаимосвързани и че обекти с голяма маса оказват влияние върху "пространство-времето", като причиняват изкривяването му. Тези обекти могат да се превърнат в "черни дупки" – места в Космоса, където "пространствено-времевият континуум" е толкова силно изкривен, че нищо не може да избяга, дори и светлината.

Логиката ще те отведе от точка А до точка Б. Въображението ще те отведе навсякъде.

През 1933 г. Айнщайн се премества в САЩ, за да избегне антиеврейските гонения от нацистите в Германия – и в новата си родина той прекарва остатъка от дългия си живот. Умира на 18 април 1955 г. от вътрешен кръвоизлив, причинен от аневризма на аортата.

Алберт Айнщайн публикува над 300 научни труда и работи по още 150. Получава почетни докторски степени от редица европейски и американски университети. Пише и коментира по множество философски и политически въпроси като социализма и международните отношения. Неговата изключителна начетеност, интелектът му и оригиналността му правят думата "Айнщайн" синоним на гений.

Изследователят се обявява категорично против войната, а по-късно и против производството и употребата на ядрени оръжия. Лично предупреждава американския президент Рузвелт за опасността Германия да произведе ядрен арсенал, а това, от своя страна, стимулира бързото развитие на американската ядрена програма. Айнщайн е и сред фигурите, допринесли най-активно за създаването на държавата Израел.

През 1999 г. "Тайм" го провъзгласява за Личност на столетието. Физиците го определят като най-големия учен по физика за всички времена. На името на Айнщайн са наречени единицата айнщайн, използвана във фотохимията, химичният елемент айнщайний, астероидът 2001-Айнщайн и лунният кратер Айнщайн.

Някои от неговите сентенции и мисли остават завинаги в историята:

"Само две неща са безкрайни – Вселената и човешката глупост, като за първото не съм сигурен."

"Логиката ще те отведе от точка А до точка Б. Въображението ще те отведе навсякъде."

"Преживял съм две жени, две войни и Хитлер."

Абонирайте се за нашия бюлетин

Не пропускайте най-интересните ни статии! Регистрация
Коментари:
Последно от момичетата:


X

Регистрация

Пол
Град